IPM - Integrated Pest Management


IPM is het uitgaanspunt voor iedere vorm van plaagdierbeheersing en heeft tot doel een duurzame aanpak van dierplagen. Met de toepassing van IPM wordt gestreefd om, door middel van het afwegen van alle beschikbare technieken en alternatieven, op economisch verantwoorde wijze, in overleg met de opdrachtgever , duurzaam beleid te ontwikkelen ter voorkoming en/of bestrijding van plaagdieren.